Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018 den 21/3

28 FEB 2018 19:13
Välkommen till GFIK´s årsmöte den 21/3 kl 18.30 i Lejonets klubbrum, andra våningen i ishallen
  • Skapad: 28 FEB 2018 19:13

Datum: 21:e Mars
Tid: 18:30
Plats: Lejonets klubbrum andra våningen i ishallen.


Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
föreningen och under mötesåret fyllt lägst 15 år.


Dagordning


§1 Fastställande av röstlängd för mötet.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§3 Fastställande av föredragningslista.
§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
§6 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhets och räkenskapsåret.
§7 Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och
räkenskapsåret.
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår.
● Val av
○ föreningens ordförande för en tid av 1 år
○ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
○ ev. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
○ 1 revisor (i detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
○ 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
§12 Övriga frågor (information och diskussion).
● Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Skribent: Beth Lindén
Epost: Adressen Gömd

ZoegasIshuset Logotype

 

Hotel Öresund logo

 

KVANTUM_LANDSKRONA

 

 

Sponsorhuset

Postadress:
GF Idrott Konståkningsförening - Konståkning
Box 3085
26103 Landskrona

Besöksadress:
Karlslundsvägen 20
26142 Landskrona

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info